Hover Kart

Рамката / скобата на интелигентния скутер.